Zlatnictvo Hodinarstvo Slezak

Kapitulská 1
0 Banska Bystrica
月曜日
09:00 - 20:00
火曜日
09:00 - 20:00
ただいまの時間は営業時間外です
営業中
でクローズします あなたの店があります
でオープンします あなたの店があります
09:00 - 20:00
木曜日
09:00 - 20:00
金曜日
09:00 - 20:00
土曜日
09:00 - 15:00
日曜日
閉店
月曜日
09:00 - 20:00
火曜日
09:00 - 20:00
水曜日
09:00 - 20:00
木曜日
09:00 - 20:00
金曜日
09:00 - 20:00
土曜日
09:00 - 15:00
日曜日
閉店
ショップ検索

アクセス